Home

Logopediepraktijk Ingrid van der Meulen is een allround praktijk gevestigd in het Gezondheidscentrum aan de Meeden in Winsum, waar volwassenen en kinderen voor uiteenlopende logopedische problemen behandeld worden. Dit kunnen problemen zijn op het gebied van spraak, taal, stem, adem, slikken en afwijkende mondgewoonten. Een uitgebreid overzicht vindt u onder het tabblad logopedie bovenin het menu.

Logopedie voor kinderen en volwassenen

De praktijk is gespecialiseerd in het logopedisch behandelen van kinderen en in het bijzonder kinderen die problemen hebben met de verstaanbaarheid en taalproblemen. Dat kan verband houden met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of taalachterstand door andere oorzaken (slechter horen bijvoorbeeld). Ook kinderen die stotteren of hees zijn kunnen terecht voor behandeling. Verder kunnen ook kinderen met eetproblemen (moeite met eten van verschillende structuren, over/ondergevoeligheid in de mond) worden begeleid. Tot slot worden afwijkende mondgewoonten behandeld volgens de inzichten van de Oromyofunctionele Therapie (OMFT).

Door middel van spel, knutselen en het gebruik van fantasie wordt er bij kinderen op een leuke manier geoefend. Er wordt altijd rekening gehouden met het temperament van het kind. Inbreng van ouders en kind om het oefenen zo functioneel mogelijk te maken is onontbeerlijk.

De ervaring als SI-therapeut (Sensorische Informatieverwerking), dus de kennis over prikkelverwerking een extra leidraad. Verder wordt gewerkt vanuit de laatste inzichten, richtlijnen en wetenschappelijk onderzoek.

In de praktijk worden volwassenen met uiteenlopende klachten zoals spraak-, en taal- en slikstoornissen behandeld. Er is een grote affiniteit met het behandelen van stemproblemen.

Volwassenen en kinderen die om medische redenen niet in de praktijk kunnen komen, kunnen thuis worden behandeld. De logopedist komt dan bij u op locatie. U heeft hier wel een verwijzing van de arts voor nodig, waarbij duidelijk staat genoteerd dat de behandeling aan huis moet worden gegeven.

Vergoeding

Logopedische behandelingen worden binnen het basispakket volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Kijk voor eventueel eigen risico in de polis van uw zorgverzekeraar. Kinderen betalen geen eigen risico waardoor logopedie volledig wordt vergoed.

CORONA MAATREGELEN

Hieronder volgen de maatregelen zoals die in de logopediepraktijk gelden. Mocht er aanleiding voor zijn, kan een afspraak in overleg ook telefonisch/online (via Zoom) plaatsvinden.

De aanpassingen zijn nu de volgende:

  1. Uiteraard kom je niet als je klachten hebt (hoesten, keelpijn, verkouden, koorts) of in quarantaine bent.
  2. Twijfel je of jij of je kind mag komen, neem dan gerust even contact op.
  3. Het dragen van een mondkapje in de gangen hoeft niet meer.
  4. Tijdens sommige onderzoeken/behandelingen gebruik ik in overleg een mondkapje.

Hoe werkt tele-logopedie?

Bij tele-logopedie gaan we op de afgesproken tijd met elkaar videobellen. Het videobellen zal gebeuren via Zoom. Je hoeft hiervoor niets op je computer te downloaden. Wanneer je liever op je telefoon of tablet werkt kun je de app ZOOM Cloud Meetings installeren. Mocht dat echt niet lukken, kunnen we ook videobellen via WhatsApp.

Wanneer je akkoord bent via Zoom te werken stuur ik je vooraf een uitnodiging per mail. Als je daarop klikt kom je in het programma. Het is fijn als je op de afgesproken tijd klaar zit met alle spullen die je voor de behandeling nodig hebt. Zorg voor een goed werkende internetverbinding, een volle batterij en een rustige ruimte met pen en papier bij de hand. Als je een logopedieschrift hebt, houd je dat ook bij de hand. Als je je telefoon gebruikt, is het handig om die op een stander te zetten.

Resultaat van het cliƫntervaringsonderzoek, uitgevoerd door Mediquest
This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org