De praktijk

Logopedie voor kinderen en volwassenen

De praktijk is gespecialiseerd in het logopedisch behandelen van kinderen en in het bijzonder kinderen die problemen hebben met de verstaanbaarheid en taalproblemen. Dat kan verband houden met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of taalachterstand door andere oorzaken (slechter horen bijvoorbeeld). Ook kinderen die stotteren of hees zijn kunnen terecht voor behandeling. Verder kunnen ook kinderen met eetproblemen (moeite met eten van verschillende structuren, over/ondergevoeligheid in de mond) worden begeleid. Tot slot worden afwijkende mondgewoonten behandeld volgens de inzichten van de Oromyofunctionele Therapie (OMFT).

Door middel van spel, knutselen en het gebruik van fantasie wordt er bij kinderen op een leuke manier geoefend. Er wordt altijd rekening gehouden met het temperament van het kind. Inbreng van ouders en kind om het oefenen zo functioneel mogelijk te maken is onontbeerlijk.

De ervaring als SI-therapeut (Sensorische Informatieverwerking), dus de kennis over prikkelverwerking een extra leidraad. Verder wordt gewerkt vanuit de laatste inzichten, richtlijnen en wetenschappelijk onderzoek.

In de praktijk worden volwassenen met uiteenlopende klachten zoals spraak-, en taal- en slikstoornissen behandeld. Er is een grote affiniteit met het behandelen van stemproblemen.

Volwassenen en kinderen die om medische redenen niet in de praktijk kunnen komen, kunnen thuis worden behandeld. De logopedist komt dan naar je toe. Hiervoor is wel een verwijzing van de arts nodig, waarbij duidelijk staat genoteerd dat de behandeling aan huis moet worden gegeven.