Nieuws

Herfstvakantie

In verband met de herfstvakantie is de praktijk gesloten van 23 t/m 27 oktober.

Wachtlijst

Sinds enige tijd is er sprake van een wachttijd na aanmelding. Deze is nu ongeveer 2-3 maanden, mede afhankelijk van je eigen mogelijkheden en voorkeuren in de agenda.

Bij echte urgentie voor behandeling zal er geprobeerd worden om op kortere termijn een afspraak te maken.

Gevolgde nascholing

Op 25 november 2022 werd het jaarlijkse NVLF-congres gevolgd. Tijdens dit congres werden nieuwe ontwikkelingen vanuit de vakgroep en het landelijke bestuur gedeeld. Verder werden er verschillende workshops gevolgd waarin nieuwe ontwikkelingen binnen het vak logopedie en ook vakoverstijgend aan de orde kwamen.

In oktober 2022 werd de cursus Spraakrevalidatie bij laryngectomie gevolgd. Laryngectomie is het verwijderen van het strottenhoofd. Werken met gelaryngectomeerden is onderdeel van de logopedie. Het opnieuw aanleren van spreken via een button of slokdarmspraak is een belangrijk deel van de revalidatie, naast informatie geven over alle veranderingen en ook het trainen van het opnieuw leren ruiken.

Ook in oktober 2022 werd de cursus ReST en DTTC gevolgd. De inhoud hiervan ging over zeer specifieke aanpak van spraakproblemen bij kinderen waarbij de problemen hardnekkig zijn. Het is een waardevolle aanvulling in de behandeling van deze (ook iets oudere) kinderen.

Online gevolgde nascholingsactiviteiten:

Werkveldbijeenkomst georganiseerd door de Hanzehogeschool afdeling Logopedie over

  • Metaforen in de therapie. Hoe je via een metafoor meer inzicht kunt geven in bijvoorbeeld het leerproces in de behandeling. (een trap neem je tree voor tree en niet ineens)
  • Het verhaal van een moeder, Heleen Gorter, over haar gevecht voor haar zoon met TOS (taalontwikkelingsstoornis) waarover zij ook een boek schreef.

Cursus over Spraakontwikkelingsdypraxie (SOD) gericht op het nog beter herkennen en kunnen diagnosticeren van deze vrij specifieke stoornis bij kinderen.

De definitie van SOD

Spraakontwikkelingsdyspraxie is bij kinderen die het taalsysteem nog verwerven een geheel of gedeeltelijk onvermogen tot plannen en motorisch afregelen van willekeurige en complexe bewegingen van de spieren van de spraakorganen, waardoor de spraak verstoord wordt, terwijl er geen tekenen parese, ataxie, spasticiteit, taalbegripsstoornissen, gehoorverlies en andere uitvalsverschijnselen aan de grondslag liggen. Spraakbewegingen kunnen niet of moeilijk ingezet en gecoördineerd worden (Waelkens et al).

Kenmerken in de spraak

  • inconsistent foutenpatroon bij klinkers en/of medeklinkers
  • vertraagde/verlengde en gestoorde coarticulatie (klankovergangen)
  • ongewone of gestoorde prosodie (tempo, intonatie e.d.)

In januari werd de cursus Prompt 2 afgerond. PROMPT ('Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets') is een tactiel-kinesthetische behandeltechniek voor de therapie van spraakmotorische problemen. Er worden goede resultaten gemeld bij zowel kinderen als volwassenen, bij onder andere articulatiestoornissen, verbale ontwikkelingsdyspraxie, spraakapraxie en spraakontwikkelingsstoornissen.

In augustus werden de workshops Drips en Cervicale Ausculatie gedaan. DRIPS: Kwijlen bij jonge kinderen onder de 4 jaar komt veel voor. Logopedisten worden met enige regelmaat gevraagd een jong kind dat kwijlt te behandelen. Met de vragenlijst DRIPS (Drooling Infants and Preschoolers Scale) kan de ernst en frequentie van het kwijlen in kaart gebracht worden tijdens verschillende situaties. Cervicale Auscultatie: Het luisteren met de stethoscoop naar de slik is waardevol binnen de logopedische diagnostiek en kan toegevoegde waarde hebben bij het uitvoeren van de therapie.

In september werd de cursus Manuele Facilitatie van de Larynx afgerond met een terugkomdag. MFL is een methode om hypertonie (teveel aan spanning) bij stempatiënten op een directe, snelle en effectieve manier te verminderen. Door gebruik te maken van manuele technieken worden spieren en structuren in en rond de larynx ontspannen en meer mobiel gemaakt. In veel gevallen kan dit een waardevolle aanvulling zijn op de bestaande behandeling. Ook bij globusklachten wordt vaak verlichting van de klachten ervaren met deze behandeling.

Ook in september werd de cursus Systemisch Dialogisch Werken gedaan. Het betrof de basiscursus voor het integreren van dialogisch opstellingenwerk in de begeleiding van cliënten. De kracht van voelen tijdens het werken met mensen werd aan den lijve ervaren.

Intussen werd een online congres gevolgd over Eetproblemen bij kinderen. In deze cursus werden medische en psychologische aspecten belicht, die invloed kunnen hebben op het ontstaan van eetproblemen. Een deel van de informatie is toepasbaar in de logopedische praktijk, waar eetproblemen (een deel van) de klacht kunnen zijn.

Cursus MFL-B

Manuele facilitatie van de larynx is een methode om hypertonie (verhoogde spierspanning) bij stempatiënten op een directe, snelle en effectieve manier te verminderen. Het is een toegevoegd onderdeel binnen de stemtherapie.

Door gebruik te maken van manuele technieken worden spieren en structuren in en rond de larynx ontspannen en meer mobiel gemaakt.

De principes van MFL zijn zowel diagnostisch als therapeutisch te gebruiken. Binnen het diagnostische gedeelte wordt er een gedetailleerd inzicht verkregen in de relatie tussen houding en spierspanning op (peri)laryngaal (strottenhoofd)niveau. In de therapie ontstaat er door het rekken (stretchen) van spieren een nieuwe propriocepsis (spiergevoel) bij de cliënt, waardoor de bereikte ontspanning ook buiten de therapie blijft bestaan.

Naast de bereikte ontspanning blijft de noodzaak om nieuwe stemtechnieken aan te leren. Dit zal echter sneller en efficiënter gaan, omdat het steminstrument zelf meer ontspannen is. MFL wordt daarnaast met goed resultaat toegepast bij globusklachten, functionele slikklachten en in sommige gevallen ook bij chronische hoest.