Nieuws

2020, een jaar vol nascholing!

Jaarlijks wordt er aan bijscholing gedaan op verschillende gebieden. 2020 werd tot nu toe een bijzonder jaar.

In januari werd de cursus Prompt 2 afgerond. PROMPT ('Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets') is een tactiel-kinesthetische behandeltechniek voor de therapie van spraakmotorische problemen. Er worden goede resultaten gemeld bij zowel kinderen als volwassenen, bij onder andere articulatiestoornissen, verbale ontwikkelingsdyspraxie, spraakapraxie en spraakontwikkelingsstoornissen.

Op maandag 31 augustus is de praktijk gesloten i.v.m. de workshops Drips en Cervicale Ausculatie. DRIPS: Kwijlen bij jonge kinderen onder de 4 jaar komt veel voor. Logopedisten worden met enige regelmaat gevraagd een jong kind dat kwijlt te behandelen. Met de vragenlijst DRIPS (Drooling Infants and Preschoolers Scale) kan de ernst en frequentie van het kwijlen in kaart gebracht worden tijdens verschillende situaties. Cervicale Auscultatie: In het Radboudumc, afdeling revalidatie, sectie kinderlogopedie wordt onderzoek verricht naar slikproblemen bij kinderen. Het luisteren met de stethoscoop naar de slik is waardevol binnen de logopedische diagnostiek en heeft toegevoegde waarde bij het uitvoeren van de therapie.

Door de Coronacrisis werden cursusdagen uitgesteld. Intussen is duidelijk dat deze -geheel Coronaproof- door kunnen gaan.

Op vrijdag 4 september is de praktijk gesloten i.v.m. de derde, uitgestelde cursusdag van de cursus Manuele Facilitatie van de Larynx. MFL is een methode om hypertonie (teveel aan spanning) bij stempatiënten op een directe, snelle en effectieve manier te verminderen. Door gebruik te maken van manuele technieken worden spieren en structuren in en rond de larynx ontspannen en meer mobiel gemaakt.

Maandag 7 september t/m woensdag 9 september zal de praktijk gesloten zijn i.v.m. de cursus Systemisch Dialogisch Werken. Het betreft een basiscursus voor het integreren van dialogisch opstellingenwerk in de begeleiding van cliënten.