Vergoeding

Logopedische behandelingen worden binnen het basispakket volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen risico waardoor logopedie volledig wordt vergoed. Vanaf 18 jaar geldt het verplichte eigen risico van € 385,=.

Voor 2023 zijn met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten.

Bij verhindering moet een gemaakte afspraak uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd, anders wordt € 30,= in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekering. Dit geldt uiteraard niet bij ziekte.