Wat is logopedie?

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van persoonlijke communicatie. Er vindt steeds meer wetenschappelijk onderzoek plaats naar de effecten van logopedie. In onze logopediepraktijk werken wij evidence based of best practice. Dit houdt in dat wij gebruik maken van methoden die zijn gebaseerd op de best beschikbare informatie en (wetenschappelijk) bewijs over doelmatigheid en doeltreffendheid van de logopedische behandeling.

Voor meer informatie over logopedie kunt je de pagina's boven in het menu onder 'Logopedie' bezoeken.