Pragmatiek

Wanneer de pragmatische ontwikkeling van een kind niet gemiddeld verloopt, bijvoorbeeld bij een kind met een taalontwikkelingsstoornis of een kind met een stoornis in het autistische spectrum, is behandeling in de logopediepraktijk mogelijk.

Wat is pragmatiek?

'Pragmatiek is het vermogen om taalstructuur aan te passen aan de gesprekspartner, de context en de situatie'. (Wegener-Sleeswijk en van den Dungen, 1994).

Kort gezegd: Het kind heeft moeite met het gebruik van taal. Hij kent alle klanken, kan alle woorden uitspreken, heeft een goede woordenschat en kan zinnen maken. Maar het kind weet niet hoe taal toegepast wordt. Het is niet in staat om een verhaal logisch te vertellen en kan hoofd en bijzaken niet van elkaar onderscheiden. Kinderen met problemen in de pragmatiek kunnen hun taalgebruik niet aanpassen aan de situatie of de luisteraar. Vaak geven zij minder relevante informatie en is deze informatie chaotisch of juist te gedetailleerd. De kinderen springen tijdens hun verhaal van de hak op de tak waardoor zij minder of niet goed te volgen zijn. Hierdoor ontstaan vaak problemen in het sociale contact met andere kinderen. Vriendschappen komen niet of moeizaam tot stand.

Wat doet de logopedist?

De logopedist onderzoekt de taalvaardigheid en brengt eventuele communicatie problemen in kaart. Behandeling van kinderen met pragmatische problemen is gericht op het aanbrengen van samenhang en een logisch vervolg in een verhaal, de zogenaamde 'rode draad'. We oefenen de vertelvaardigheden.