Werkwijze

Je bent van harte welkom met een verwijzing van uw huisarts, specialist, orthodontist of tandarts. Intussen is de praktijk ook direct toegankelijk. In het eerste gesprek zal dan bekeken worden of er toch nog tussenkomst van een arts nodig is.

Volwassenen die om medische redenen niet in de praktijk kunnen komen, kunnen aan huis worden behandeld. De logopedist komt dan thuis. Daarvoor is wel een verwijzing van de arts nodig, waarbij duidelijk staat genoteerd dat de behandelingen aan huis moeten worden gegeven.

Aanmelding kan telefonisch of via de website. Als er een mail via de website komt, zal er contact opgenomen worden om meer gegevens voor de aanmelding te verzamelen. Bij een eerste afspraak voor een intakegesprek of bij directe toegankelijkheid, moet je geldig legitimatiebewijs meenemen. De behandelovereenkomst wordt meegezonden bij de bevestiging van de eerste afspraak.

Aan de hand van het intakegesprek en eerste onderzoek wordt er eventueel een behandeltraject opgestart.

Op basis van het logopedisch onderzoek en je hulpvraag worden doelen vastgesteld en wordt er een behandelplan gemaakt. Tussendoor evalueren we regelmatig en indien nodig worden de doelen bijgesteld. Aan het einde van de behandeling bespreken we hoe de behandeling is verlopen.

Een behandeling duurt ongeveer 20-25 minuten.

Je bent verhinderd

Wij plannen tijd in voor de behandeling. Kun je niet komen? Dan moet je 24 uur van tevoren afzeggen. Wordt een behandeling niet afgezegd, dan wordt er een rekening van € 30,= gestuurd; deze zal niet door de zorgverzekering worden vergoed.